Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του κυλικείου του 4ου Δημοτικού σχολείου Κερατσινίου

 Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έχοντας κηρύξει άγονο και τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου θα προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση του.

Η εκμίσθωση θα γίνει κατόπιν απόγασης του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τους όρους της με αρ.πρωτ.287/6.6.2022 (ΑΔΑ ΩΥΨ7465Μ6Τ-2ΩΜ) διακήρυξη της Σχολικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Μ.Ασίας 24 στον 2ο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου «Αντ. Σαμαράκης» μέχρι 28/10/2022 και ώρα 12:00μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά της με αρ.πρωτ. 287/6.6.2022 (ΑΔΑ ΩΥΨ7465Μ6Τ-2ΩΜ) Αναλυτικής διακήρυξης Επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθβση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σχολ. Επιτρ. Α’θμιας Εκπαίδευσης

ΣΚΟΥΠΡΑ ΣΟΦΙΑ

επιστροφή στην κορυφή