Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των γεωργικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

Η ανάθεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του:

1) Με τις διατάξεις του Ν 4555/2018
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4) Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
5) Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010
6) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7) Τις υπ’αριθμ.74/2021 και 77/2021 Αποφ.Δημάρχου περί διορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων του ΤΣΕΦΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ως Γενικού Γραμματέα σε κενή οργανική θέση του Δήμου,

2. Η ενδεικτική δαπάνη για την Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των γεωργικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας υπολογίζεται στο ποσό των 37.195,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και βαρύνει τον 3. Κ.Α. 35.6672.0004 με τίτλο εξόδου «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των γεωργικών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, μέχρι την Δευτέρα 27/02/2023 στις 14:00 μμ.
Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

 

επιστροφή στην κορυφή