Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών - φροντίδα αδέσποτων ζώων

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 σχετικά  με την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών - φροντίδα αδέσποτων ζώων, βάσει του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.9.21), συνολικού προϋπολογισμού 148.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

επιστροφή στην κορυφή