Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανάρτηση πίνακα προσωρινών επιτυχόντων και απορριπτέων καθαριστριών σχολικών μονάδων έτους 2021-2022

 Κατά την ανάρτηση των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση

επιστροφή στην κορυφή