Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανακοινωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ενός (1) ατόμου (ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ)

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου (ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝγια την υλοποίηση του Υποέργου (2) «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά) Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας», με κωδικό ΟΠΣ 5002489 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Αττική 2014-2020».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756, Κερατσίνι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, τηλ. επικ.: 2132074635.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 15/9/2021 έως 24/9/2021.

επιστροφή στην κορυφή