Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2022 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός/μιας (1) Ψυχολόγου ΠΕ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ/ΜΙΑΣ (1) ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΕ

Στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020»  Άξονας Προτεραιότητας  «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων- Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»

Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Τίτλος Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756, Κερατσίνι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, τηλ. επικ.:2132074635.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 18/7/2022 ΕΩΣ 5/8/2022.

επιστροφή στην κορυφή