Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη (2) πολιτικών μηχανικών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟ 14/9/2022 ΕΩΣ 23/9/2022

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου () και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

επιστροφή στην κορυφή