Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανακοίνωση πρόσληψης δέκα εννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό  και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τίτλο σπουδών ανάλογα με την ειδικότητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, κλπ)  και να την υποβάλλουν  στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας  από την Παρασκευή 21/07/2023   μέχρι και 26/07/2023    τις  ώρες 8.00 έως 14.00

επιστροφή στην κορυφή