Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Προκήρυξη πρόσληψης τριών (3) εργατών/τριών γενικών καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) εργατών/τριών γενικών καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό  και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τίτλο σπουδών ανάλογα με την ειδικότητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, κλπ) και να την υποβάλλουν αποκλειστικά με email στο ergasia@keratsini.gr (χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων), από τις 11/08/2023 έως και τις 14/08/2023.

επιστροφή στην κορυφή