Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις ή παρ΄Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου με πάγια αντιμισθία. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 22-5-2024 έως 20-6-2024

επιστροφή στην κορυφή