Κείμενο
Από
Έως

Αίτημα για πρόγραμμα απασχόλησης 17 μακροχρόνια ανέργων

Ο Δήμος μας μέσω της δημοτικής του επιχείρησης ΚΔΒΜ2 Κερατσινίου Δραπετσώνας Α.Ε. έχει αιτηθεί το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 17 μακροχρόνια ανέργων (πάνω από 12 μήνες ανεργία), ηλικίας 55-67 ετών και με ειδικότητα «εργάτης γενικών καθηκόντων κωδικός 931301». Διάρκεια σύμβασης 12 μηνών με  προοπτική επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

 Οι ενδιαφερόμενοι μακροχρόνια άνεργοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ Κερατσινίου και σε συνεργασία με  τον Εργασιακό Σύμβουλο να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και να επικαιροποιήσουν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης για να συμπεριληφθούν στις καταστάσεις που θα μας αποσταλούν,  από τον ΟΑΕΔ για την επιλογή τους.

Εκτός από την προαναφερθείσα ενέργεια δεν προβλέπεται καμία άλλη (όπως αίτηση στο Δήμο ή την επιχείρηση).

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας