Ακολουθήστε μας:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ανάπτυξη-Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με Προϋπολογισμό πράξης: 5.000.000,00€ (Κωδικός MIS: 5008051).

Το έργο αφορά την ανέγερση του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου – Υγειονομείου (Κερατσινίου) του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, στην Δ.Ε. Κερατσινίου, σε χώρο έκτασης 3.967,50 μ2 εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα Πειραιά (Λ. Δημοκρατίας και οδού Ναυάρχου Μπήτυ), ο οποίος έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτό με την υπ' αριθμό 24/30-01-2009 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. και με την αρ. πρ. 8322,3/03/09/31-3-2009 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το έργο περιλαμβάνει την πραγματοποίηση Οικοδομικών – Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την ανέγερση νέου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου.

Πρόκειται για νέο ισόγειο κτήριο με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 1.220,99 μ².

Περιλαμβάνεται επίσης, η προμήθεια - εγκατάσταση του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού και λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού προκειμένου το έργο να καταστεί πλήρως λειτουργικό.

Το κτήριο ανά όροφο αποτελείται από τις παρακάτω χρήσεις: 
Υπόγειο: Η/Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Αποθήκες, χώροι κυκλοφορίας.
Ισόγειο: Κύριοι χώροι του κτηριολογικού προγράμματος, είσοδος, χώροι κυκλοφορίας.

espa kentro ygeias

 

 

επιστροφή στην κορυφή