Ακολουθήστε μας:

Τεχνικές Υπηρεσίες - Τμήμα Μελετών

ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Το έργο αφορά στη γενικευμένη βελτίωση απορροής ομβρίων προς τους τελικούς αποδέκτες (φρεάτια απορροής), μέσω της βέλτιστης χρήσης «ιδανικών» -κατά το δυνατό-, επικλίσεων στις διατομές του οδοστρώματος, σε διάφορες περιοχές του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά και την βέλτιστη επιφανειακή απορροή ομβρίων υδάτων σε συνθήκες έντονου υετού για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Διαβάστε περισσότερα...

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ανάπτυξη-Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με Προϋπολογισμό πράξης: 5.000.000,00€ (Κωδικός MIS: 5008051).

Διαβάστε περισσότερα...