Ακολουθήστε μας:

Κοινωνικό Παντοπωλείο

shopping-cart1.png

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, αποτελεί δομή που εντάσσεται στο Δίκτυο «Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Μεριμνά για τη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση, τροφίμων, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ατομικής υγιεινής, βιβλίων, παιχνιδιών κλπ, τα οποία παρέχει ο Δήμος, συνεισφέρουν επίσης εθελοντικά με χορηγίες ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Απευθύνεται:

Σε άτομα και οικογένειες που κατοικούν στον Δήμο και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και αποτελούν ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, τις οποίες διασυνδέει για την κάλυψη πολλαπλών αναγκών με άλλες δομές του Δήμου και της Πολιτείας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων και οικογενειών
  • Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης
  • Υπηρεσίες  κοινωνικής συμβουλευτικής
  • Υπηρεσίες διασύνδεσης ωφελουμένων με τοπικούς φορείς

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στελεχώνεται από: κοινωνικό λειτουργό, διοικητικό υπάλληλο, βοηθητικό προσωπικό.

Κανονισμός λειτουργίας: 295/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίουdownload

Αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο download 

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:30 - 14:00

Image