Ακολουθήστε μας:

e-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Ψηφιακές Υπηρεσίες
Ψηφιακές Υπηρεσίες

Πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν online αίτηση και να "παραλάβουν" ψηφιακά το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση που τους ενδιαφέρει.

Είσοδος
Online Πληρωμές
Online Πληρωμές

Πολίτες και επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις οφειλές τους, να υποβάλουν διακανονισμό και να πληρώσουν online τις οφειλές τους.

Είσοδος