Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011 11:33

Ανάπλαση – αξιοποίηση σιδηροδρομικού σταθμού Αγ. Διονυσίου

Επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλο Γερουλάνο απέστειλε ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας κ. Λουκάς Τζανής με την οποία του ζητάει την χρηματοδότηση της παραχώρησης έξι παλαιών βαγονιών τα οποία θα τοποθετηθούν στον περιβάλλοντα  του χώρου του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού Αγ. Διονυσίου, ο οποίος με την αναγκαία και κατάλληλη διαμόρφωση θα δύναται να φιλοξενεί υψηλού επιπέδου πολιτιστικές και άλλες κοινωφελείς δραστηριότητες. Στην επιστολή επισημαίνεται το αίτημα της δημοτικής αρχής προς τον πρόεδρο και το Δ.Σ. της ΓΕΩ.ΟΣΕ ώστε να παραχωρηθεί στο Δήμο η χρήση του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού και του περιβάλλοντος χώρου για τη δημιουργία μουσείου ρεμπέτικης ιστορίας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Κοινός τόπος κάθε σύγχρονης κοινωνίας αποτελεί η υποχρέωση, καθενός ξεχωριστά αλλά και ιδιαίτερα όσων υπηρετούν θεσμικά τους πολίτες να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα όποια προβλήματα δημιουργούνται ενεργοποιώντας πρωτοβουλίες και εκπονώντας σχέδια συνολικότερων παρεμβάσεων που στόχο θα έχουν τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Ειδικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση, λόγω της αμεσότητας της επαφής της με την κοινωνία, επιλέγει να λειτουργεί ανθρωποκεντρικά, έχοντας ως στόχο την επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων επ΄ ωφελεία τόσο της ποιότητας ζωής των δημοτών και των κατοίκων της περιοχής, όσο και της συνολικότερης ανάπτυξης με βάση τη δυνατότητα εγκαθίδρυσης δομών υπερτοπικού ενδιαφέροντος  και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προγραμματίζει σειρά παρεμβάσεων και ανάληψης πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας επιθυμώντας την αρμονική συνύπαρξη και δημιουργία χώρων πολιτισμού, αναψυχής και λοιπών κοινωφελών σκοπών.

Θεωρώντας πως ο πολιτισμός στην καθημερινή ζωή του πολίτη, στη γειτονιά, στους χώρους δουλειάς καθώς και η ενεργητική συμμετοχή των δημοτών αποτελεί τη βασική φιλοσοφία της πολιτιστικής μας πολιτικής, δρομολογούμε προτάσεις αξιοποίησης και αναμόρφωσης της ευρύτερης μετώπης της Δραπετσώνας και του Κερατσινίου προς τη θάλασσα. Η εν λόγω περιοχή συνδέεται άρρηκτα και ιστορικά με τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις (σιδηροδρομικός σταθμός Αγ. Διονυσίου κ.τ.λ.) οι οποίες έδιναν ιδιαίτερο χρώμα στην περιοχή της Δραπετσώνας και στις μέρες μας έχουν εγκαταλειφθεί ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά και με σεβασμό στην ιστορικότητα του χώρου, να απολαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής πολιτιστικά «προϊόντα» υψηλής ποιότητας.

Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι ζητήσαμε από τον πρόεδρο και το Δ.Σ. της ΓΕΩ.ΟΣΕ την παραχώρηση της χρήσης του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού Αγ. Διονυσίου και του περιβάλλοντος χώρου για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και συγκεκριμένα για τη δημιουργία μουσείου ρεμπέτικης ιστορίας. Με οδηγό το αναπτυξιακό πλάνο που προτείνουμε, ζητήσαμε επιπλέον την παραχώρηση έξι παλαιών βαγονιών τα οποία θα τοποθετηθούν στον περιβάλλοντα  του συγκεκριμένου χώρου και με την αναγκαία και κατάλληλη διαμόρφωση θα φιλοξενούνται πολιτιστικές και άλλες κοινωφελείς δραστηριότητες (δημιουργία έξι θεματικών χώρων-δημιουργία «πολιτιστικής» γραμμής που θα ξεκινά από τον Σταθμό του Αγ. Διονυσίου και θα επεκτείνεται ως τις γραμμές του σιδηροδρομικού σταθμού της Λεύκας με δυνατότητα επέκτασης στο σταθμό του Αγίου Ιωάννη Ρέντη).

Στόχος μας είναι να αναδειχθεί η τεράστια πολιτιστική κληρονομιά και διαδρομή του σιδηροδρόμου στην περιοχή μας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων σε μία σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες να συνδυάζουν δημιουργικά την ενημέρωση και το ενδιαφέρον για την ιστορία του τόπου μας με δράσεις πολιτισμού και αναψυχής οι οποίες είναι τόσο αναγκαίες στις μέρες μας.

Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός μας για την άνθηση δραστηριοτήτων στο χώρο του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού, του Καστρακίου, της πρώην βιομηχανικής περιοχής Δραπετσώνας (περιοχή ανάπλασης), θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην άνθηση και την δυναμική της περιοχής προσφέροντας πολλές θέσεις εργασίας. Η δε δημιουργία μουσείου ρεμπέτικης ιστορίας θα σκιαγραφήσει ένα μέρος του υπόβαθρου και της προέλευσης της ρεμπέτικης μουσικής.

Δυστυχώς η χρονική σύμπτωση της εφαρμογής του σχεδίου Καλλικράτης με την παγκόσμια και στη συνέχεια εγχώρια οικονομική κρίση αποδυνάμωσε πολλές από τις κοινωνικές και πολιτιστικές του παραμέτρους, με αποτέλεσμα η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναγκαστεί με τη σειρά της να αναστείλει, λόγω έλλειψης επαρκών χρηματοδοτήσεων, ένα μέρος από τις προγραμματισμένες της παρεμβάσεις. Ζητούμε λοιπόν να αξιολογήσετε την πρότασή μας (η οποία  συμπορεύεται και εναρμονίζεται ΑΠΟΛΥΤΑ με το master plan του ΟΛΠ Α.Ε. για την δημιουργία μιας σειράς μουσείων κατά μήκος της ακτής – πρόγραμμα Δημιουργίας Πολιτιστικής Ακτής) και να την εντάξετε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης με την μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και την υπαγωγή του έργου στην πρωτοβουλία JESSICA στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προϋποθέσεων που θα δημιουργηθούν ή σε οιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης κρίνετε εσείς δόκιμο. Σε κάθε περίπτωση εναπόκειται στην πολιτική σας πρωτοβουλία ο χαρακτηρισμός ενός νεοκλασικού οικοδομικού κοσμήματος – όπως ο σιδηροδρομικός σταθμός του Αγίου Διονυσίου- σαν χώρος μουσείου ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ. Επισημαίνουμε ότι σ’ αυτήν την περιοχή υπήρξανε οι φύλακες των Βούρλων (με την ιστορική απόδραση η οποία αποτέλεσε θέμα κινηματογραφικής ταινίας) και ΥΠΑΡΧΕΙ η φημισμένη γέφυρα των ρεμπέτηδων (Μπάτη – Παπαϊωάννου). Γνωστό είναι επίσης ότι στον ευρύτερο χώρο άνθισε και κορυφώθηκε η δημιουργία της ρεμπέτικης μουσικής.

Κατόπιν τούτων έχοντας ως γνώμονα ότι κάθε σχεδιασμός θα πρέπει να έχει την ευελιξία να προσαρμόζεται στις διακυμάνσεις των αναγκών που δημιουργούνται και στην εκάστοτε διαθεσιμότητα πόρων για την επαρκή αντιμετώπισή τους ζητούμε να ορισθεί μία συνάντηση μαζί σας προκειμένου να αναπτύξουμε διεξοδικότερα την εν λόγω πρότασή μας.

Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκρισή σας.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία.»

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση