Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (6η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (6η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλείσθε σε 6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» την Τετάρτη 7 Απριλίου (ώρα έναρξης: 17:00 και ώρα λήξης 18.00.)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ1ο:ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ

ΘΕΜΑ2ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 175.930,00 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ Α΄ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο:ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 29/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ Π.Δ.Ε.: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ)» ΜΕ ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2020ΕΠΟ8510089.

ΘΕΜΑ 4ο:ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΤΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (Ε.Σ.Α.Λ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΛΠ ΑΕ»,ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Δ’ 21/29.1.2020»

ΘΕΜΑ5ο:ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

ΘΕΜΑ 6ο:ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 7ο: ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000882 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΩΣ 31.12.2023

ΘΕΜΑ 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 6.000,00€ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (Λ.ΜΜ.)

ΘΕΜΑ 10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ» (ΑΠΟΦ.11/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΘΕΜΑ 11ο:ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 81 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΑΠΟΦ.12/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΘΕΜΑ 12ο:ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 100 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.(ΑΠΟΦ.13/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΘΕΜΑ 13ο: ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΡ. 100 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.(ΑΠΟΦ.15/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΘΕΜΑ 14ο: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Α) ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ Β) ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. (ΑΠΟΦ.16/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΘΕΜΑ 15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΑΠΟΦ.21/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΘΕΜΑ 16ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ●10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15-6-2020 (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) ●13η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, 12-7-2020 3 ● 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30-7-2020 ΚΑΙ ● 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , 19-1-2021 ● 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, 21-1-2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo