Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (28η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (28η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλείσθε σε 28η ΤΑΚΤΙΚΗ μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα

α) με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και β)τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 (Α΄55) , ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3- 2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και της εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021 του Υπ. Εσωτερικών τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κερατσινίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ COSCO

ΘΕΜΑ 2ο: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΔΕΗ

ΘΕΜΑ 3ο: 8 η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΘΕΜΑ 4ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ Ν.1828/89 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΩΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΤΟΥΣ 2022 (ΑΠΟΦ. 446/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

ΘΕΜΑ 5ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2022 (ΑΠΟΦ. 447/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 6ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΝ (ΑΠΟΦ.448 /2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

ΘΕΜΑ 7ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2022(ΑΠΟΦ. 449/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

ΘΕΜΑ 8ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ)

ΘΕΜΑ 9ο: ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗΣ (ΑΠΟΦ. 14/2021 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

ΘΕΜΑ 10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ», ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΘΕΜΑ 12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 20.000 € ΣΤΗΝ Α΄/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19

ΘΕΜΑ 13ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 20.000 € ΣΤΗ Β΄/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19

ΘΕΜΑ 14ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ 5ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 1ης Σ.Σ.Ε. ΚΑΙ 2ης Σ.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

ΘΕΜΑ 15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΕ ΔΥΣΧΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ 16ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28-7-2021 (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)
                   19η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-7-2021 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
                   20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28-8-2021 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
                   21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8-9-2021 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)
                   22Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9-9-2021 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)
                   23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13-9-2021 (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-9-2021 (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας