Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (31η) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (31η) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλείσθε σε 31η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση  Δημοτικού Συμβουλίου, δια περιφοράς,

σύμφωνα α) με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 β) τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρ. 1 του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου (57/2019 απόφ. Δ.Σ.) του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ)τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 (Α΄55) , ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και της εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021 του Υπ. Εσωτερικών τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 , ώρα έναρξης: 15.00, ώρα λήξης:16.00.

Η ψήφος θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΘΕΜΑ 2ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας