Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Προσκαλείσθε σε 1η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

, α)σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (Α¨87) , όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 71,74 και 76 του Ν. 4555/2018,(133/τ.Α΄/19-7-2018) και β) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 (Α΄55) , ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και της εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021 του Υπ. Εσωτερικών την
Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου ¨Α. Σαμαράκης¨ (στην αίθουσα θεάτρου) επί των οδών Μ. Ασίας και Π. Τσουτάκου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ 2ο: ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ 3ο: ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Ο ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας