Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (1η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (1η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλείσθε σε 1η ΤΑΚΤΙΚΗ μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις α)του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και β)του άρθρου 78 του N. 4954/2022 (Α΄136). Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα:19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κερατσινίου. (Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι παρακαλούνται να δηλώσουν πριν την έναρξη της συνεδρίασης έως τις 16.30 τη Δευτέρα 16-01-2023 αν θα παρακολουθήσουν δια ζώσης τη συνεδρίαση ή με τηλεδιάσκεψη).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΘΕΜΑ 3ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ-ΠΟΕ-ΕΤΟΥΣ 2022)

ΘΕΜΑ 4ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:¨ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΘΕΜΑ 5ο:ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ »

ΘΕΜΑ 6ο:ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

ΘΕΜΑ 7ο:ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

ΘΕΜΑ 8ο:ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΥΡΩΤΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ 9ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Ν.Ε.)

ΘΕΜΑ 10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Σ.Α.)

ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ(Ξ.Α.)

ΘΕΜΑ 12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ- ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ(Κ.Α.)

ΘΕΜΑ 13ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ- ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-(Α.Π.)

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ 

 

επιστροφή στην κορυφή