Κείμενο
Από
Έως

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για κατασκευή wc ΑΜΕΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WCAMEA – ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»προϋπολογισμού 60.000,00€(συμπ. Φ.Π.Α.).

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo