Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 21 Μαρτίου 2011 και από ώρα 13:00 μ.μ έως 13:30 μ.μ ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου και σχολικών συγκροτημάτων με εγκατάσταση φυσικού αερίου έτους 2011 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 01/04/2011 έως 31/12/2011. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 141.750,00 ΕΥΡΩ. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους ΚΑ 10/6251 ,10/6253.0001, 20/6253 , 20/6255.001, 30/6253.0001, 35/6253, 50/6253, 70/6253 του σκέλους των εξόδων του υπό κατάρτιση Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικoνομικού έτους 2011. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και του Ν.3852/10. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή σε ποσοστό 5% του Προϋπολογισμού. Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699. Για να δείτε ολόκληρη την διακήρυξη πατήστε τον υπερσύνδεσμο
επιστροφή στην κορυφή