Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων, παροχής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης του φυσικού χλοοτάπητα και του περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου Π. Σαλπέας

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας,

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Π. ΣΑΛΠΕΑΣ» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 77.472,22 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

επιστροφή στην κορυφή