Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ογκωδών αποβλήτων και αποβλήτων κλαδεμάτων σε πιστοποιημένο πάροχο για τις ανάγκες του Δήμου

επιστροφή στην κορυφή