Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, με τίτλο εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας,

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με τίτλο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και Ιδίων Πόρων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 1.499.969,43 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

επιστροφή στην κορυφή