Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ιατρικών εξετάσεων για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών ιατρικών εξετάσεων για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.keratsini-drapetsona.gr μαζί με όλες τις πληροφορίες του διαγωνισμού. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 29.999,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6063.0001 με τίτλο «Έξοδα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου» του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας.

επιστροφή στην κορυφή