Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια παγκακίων & κάδων μικροαπορριμάτων, τα οποία θα τοποθετηθούν σε ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους, πάρκα και περιβάλλοντες χώρους κτιρίων του Δήμου μας.

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια παγκακίων & κάδων μικροαπορριμάτων, τα οποία θα τοποθετηθούν σε ανοικτού κοινόχρηστου χώρου πάρκα και περιβάλλοντες χώρους κτιρίων του Δήμου μας. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 36.927,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α: 35.7135.0078 με τίτλο εξόδου «Προμήθεια παγκακίων & μικρών κάδων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.

επιστροφή στην κορυφή