Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια χημικού υλικού – αλγοκτόνου και κορκιδοτικού για συντήρηση δεξαμενής κλειστού δημοτικού κολυμβητήριου, συνολικού ποσού 19.896,93 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

επιστροφή στην κορυφή