Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του θερινού κινηματογράφου ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

H ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ»»,

Έχοντας υπόψη:

το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).
το Ν.3852/2010.
το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06).
Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του ΠΔ 34/1995.
την αρ. 19/07.06.2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πλειοδοτική, φανερή δημοπρασία εκμίσθωσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του θερινού κινηματογράφου «ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» (Βύρωνος & Χηλής, Κερατσίνι)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην έδρα της Εκμισθώτριας εταιρείας, πάρκο «Ανδρέας Παπανδρέου», Σελεπίτσαρι, Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, τη Δευτέρα 17/6/2024 και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο γραμματείας της εταιρείας πάρκο «Ανδρέας Παπανδρέου», Σελεπίτσαρι τηλ. 210 4324501, αρμόδια κ. Αναγνωστάκη Χαρά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

επιστροφή στην κορυφή