Κείμενο
Από
Έως

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 84 ατόμων για την αντιμετώπιση του Covid-19

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 05/07/2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ  ΑΠΟ 07-01-2021 ΕΩΣ 10-01-2021 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo