Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα: - ενός (1) Οδηγού Αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας ΔΕ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), - τεσσάρων (4) Δενδροκηπουρών (ΔΕ) και - πέντε (5) Εργατών κήπων (ΥΕ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τ

Για την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την  αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας του Δήμου μας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, αποκλειστικά με email στο ergasia@keratsini.gr(χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων), από τις 16/07/2021 έως και τις 25/07/2021.

επιστροφή στην κορυφή