Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανακοίνωση για πρόσληψη στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών διάρκειας 2 (δύο) μηνών

Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, αποκλειστικά με email στο ergasia@keratsini.gr(χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων), από τις 30/06/2021 έως και τις 02/07/2021

 

επιστροφή στην κορυφή