Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2021 για την πρόσληψη 41 ατόμων με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

επιστροφή στην κορυφή