Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΜΕ 3/2021 για την πρόσληψη (1) ενός ΤΕ φυσικοθεραπευτή για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας της ΠΕ Πειραιώς με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου "υπηρεσίες φροντίδας στα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟ 21/10/2021 ΕΩΣ 30/10/2021

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου () και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

επιστροφή στην κορυφή