Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Προκήρυξη για την πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. πρωτ. 15300/17-03-2022

Για την πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά,

αποκλειστικά με email στο  (χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων), από τις 18.03.2022 έως και 22.03.2022.

επιστροφή στην κορυφή