Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων ανακοίνωσης Π.Φ.Α. για το πρόγραμμα άθλησης για όλους

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8092/10-02-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2021-2022.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 22/3/2022 ΕΩΣ 31/3/2022.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στο τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου.

επιστροφή στην κορυφή