Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έντεκα (11) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους», περιόδου 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά σε ενιαία αρχείο (ένα αρχείο πχ. Pdf) στην ακόλουθη διεύθυνση: ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756, Κερατσίνι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, τηλ. επικ.: 2132074635.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (εργάσιμες) και αρχίζει από τις 29/01/2024 και λήγει στις 09/02/2024.

επιστροφή στην κορυφή