Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας της ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2024 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο άτομα (ειδικότητας ΠΕ Ιατρός) συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 2/2024

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, που εδρεύει στο Κερατσίνι Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: 1. «Παροχή Υπηρεσιών για θέματα υγείας και ιατρικής φροντίδας στα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας» και 2. «Παροχή Υπηρεσιών για θέματα υγείας και ιατρικής φροντίδας στα παιδιά των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

επιστροφή στην κορυφή