Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος  Κερατσινίου  Δραπετσώνας

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι

ΥΕ Καθαριστές – στριες σχολικών μονάδων

Μερικής απασχόλησης

Πλήρους απασχόλησης

Διδακτικό έτος 2020 - 2021

9

41

 

Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 21/8/2020 έως και τη Τρίτη 25/8/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης 25388/20-8-2020 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ  3485/τ. Β’/22-8-2020 τροποποιείται η υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών

μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» ως προς τη βαθμολογούμενη εμπειρία ως εξής:

 

 pinakas proslipseis

 

επιστροφή στην κορυφή