Ακολουθήστε μας:

ΑΠΟΦΑΣΗ 20 /2021 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση ομάδας έργου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

επιστροφή στην κορυφή