Ακολουθήστε μας:

Απόφαση Δημάρχου για συγκρότηση ομάδας έργου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση ομάδας έργου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

επιστροφή στην κορυφή