Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (13η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (13η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλείσθε σε 13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11 -3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» τη Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 (ώρα έναρξης: 18:30 και ώρα λήξης 22.00.)ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1ο: 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΘΕΜΑ 2ο: 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΘΕΜΑ 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΘΕΜΑ 4ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ)
ΘΕΜΑ 5ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 186 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Ν. 3463/2006, Α΄ 114) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ 6ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 15ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ)2
ΘΕΜΑ 7ο: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ 8ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»
ΘΕΜΑ 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΓΑΠΗΣ».
ΘΕΜΑ 10ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕ ΤΟ «ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΑΕ – ΟΤΑ» ΓΙΑ «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ».
ΘΕΜΑ 11ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕ ΤΟ «ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΑΕ – ΟΤΑ» ΓΙΑ «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020».
ΘΕΜΑ 12ο: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΡ.135, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2021 Ε.Π.Ζ.)
ΘΕΜΑ 13ο: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Α) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ ΑΠΟ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΩΣ ΚΑΪΡΗ, Β) ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΕΥΒΟΙΑΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας