Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2023 - 2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2023 - 2024

* Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 2023 – 2024 έως την Τρίτη 12/9/2023.

** Νέος τρόπος υποβολής αίτησης: Από τις 06/09/2023 08:00 π.μ. έως 12/09/2022 23:59 μ.μ. μπορείτε να υποβάλετε και ηλεκτρονικά πατώντας εδώpata edw(ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ).


 Ο Δήμος ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ σε συνέχεια της προσπάθειας κάλυψης πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των κατοίκων του, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα βασικά είδη διατροφής, ανανεώνει για ένα έτος τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου για 6 ΜΗΝΕΣ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 1/9/2023 έως και 12/9/2023  με τους εξής ΤΡΟΠΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

 1. Με ραντεβού, όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, προσκομίζοντας τα  παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, επί της οδού Μ. Ασίας 143 στο Κερατσίνι (09:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.). -- ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
 2. Να αποστείλουν ταχυδρομικά την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 2023-2024, Μ. Ασίας 143, Τ.Κ. 18756 (με σφραγίδα ταχυδρομείου ως 12/9/2023)
 3. Mε ηλεκτρονική αίτηση πατώντας εδώ(ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 06/09/2023, 08:00 π.μ. έως 12/09/2022 23:59 μ.μ.

 

Έντυπα αιτήσεων θα διατίθενται:

α) Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο  Μ. Ασίας 51 & Μουδανίων, Κερατσίνι 

β) Στην Κοινωνική Υπηρεσία Μ. Ασίας 143, Κερατσίνι με είσοδο  (όπισθεν σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλου)

γ) Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (επισυναπτόμενα)

 

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής για αλλοδαπούς σε ισχύ (υποχρεωτικό).
 2. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο (υποχρεωτικό).
 3. Απόφαση υπαγωγής στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) εφόσον υπάρχει, τελευταίου εξαμήνου (προαιρετικό).
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(τελευταίου έτους). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται μετάφραση (υποχρεωτικό).
 5. Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα του 2022 όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (υποχρεωτικό).
 6. Φωτοτυπία πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 για τα εισοδήματα του 2022 όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (υποχρεωτικό).
 7. Φωτοτυπία δήλωσης ακινήτων Ε9 για τα εισοδήματα του 2022 ή πρόσφατη βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (υποχρεωτικό).
 8. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο/η όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (προαιρετικό).
 9. Φωτοτυπία απόφασης γνωστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α σε ισχύ (προαιρετικό).
 10. Απόδειξη υποβολής για δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου (Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε ισχύ) σε περίπτωση που υπάρχει (προαιρετικό).
 11. Φωτοτυπία τελευταίου ενημερωτικού σημειώματος τράπεζας ενεργού στεγαστικού δανείου, εφόσον υπάρχει (προαιρετικό).
 12. Σε περίπτωση φιλοξενίας, απαιτούνται τα οικονομικά στοιχεία, του φιλοξενούντα ή του φιλοξενούμενου ( δηλ.Ε1, Ε9 και εκκαθαριστικό σημείωμα για τα εισοδήματα 2022, προαιρετικό).
 13. Βεβαίωση φοίτησης για τα ενήλικα προστατευόμενα παιδιά που σπουδάζουν σε ισχύ (προαιρετικό).

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

Α) Για τα μοναχικά άτομα το πραγματικό εισόδημα (όχι τεκμαρτό) να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

Β) Για ζευγάρι ή οικογένειες με κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα το ανώτερο ποσό προσαυξάνεται κατά 1.200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος με τελικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Γ) Για άτομα με αναπηρία άνω του 67% το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 με τελικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Δ) Σε περίπτωση ενοικίου αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα.

Ε) Για οφειλέτες δανείου α΄ κατοικίας αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον το δάνειο καταβάλλεται, δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα και διαμένουν στη συγκεκριμένη κατοικία.   

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχει ένας μόνο ενήλικος σε κάθε νοικοκυριό. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση φιλοξενίας ενηλίκου.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, έχουν όσοι διαμένουν με κύρια κατοικία, στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Οι δικαιούχοι προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. το δικό τους και όλων των προστατευόμενων μελών. 

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν, από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν ηλεκτρονικής μοριοδότησης και εφόσον οι δικαιούχοι έχουν συναινέσει για την ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Οι τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία άλλη οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα.

 

 

 

επιστροφή στην κορυφή