Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (1η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (1η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προσκαλείσθε σε 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι", την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, στο Κερατσίνι και ώρα 17:00. (Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 78, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"), σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.) Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, προσκαλείστε την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα: 17:00 Επίσης τις προτάσεις σας μπορείτε να τις αποστείλετε στα email και .

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ

 

επιστροφή στην κορυφή