Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις, για την θερινή περίοδο 2021

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προκειμένου να συμβληθεί με αναδόχους που διατηρούν επιχείρηση  παιδικών κατασκηνώσεων με σκοπό την φιλοξενία 160 παιδιών ηλικίας 6 έως 14 ετών, δικαιούχων  προγράμματος κατασκήνωσης που υλοποιεί ο Δήμος κατά την θερινή περίοδο έτους 2021, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετικές προσφορές.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η πρόσκληση με τους όρους των προσφορών έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά:

  • Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (www.keratsini-drapetsona.gr)
  • Στο Πρόγραμμα Διαύγεια (diavgeia.gov.gr)
  • Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. (Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν στο ΕΣΗΔΗΣ με τους κωδικούς τους και να αναζητήσουν την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος με βάση το συστημικό αριθμό: 133351
  • Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  12/06/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/06/2021 και ώρα 18:00 μ.μ.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας