Κείμενο
Από
Έως

Προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού τα οποία κρίνονται αναγκαία και απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της Αποθήκης του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού τα οποία κρίνονται αναγκαία και απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της Αποθήκης του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια υπολογίζεται στο ποσό των 4.987,28 € με το ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α. 10/7135.0017 με τίτλο εξόδου «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Αποθήκης του Δήμου» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας