Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια μικρών εργαλείων και εργαλείων χειρός για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου.

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια μικρών εργαλείων και εργαλείων χειρός για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο Προμηθειών και Αποθηκών τηλ. 213-2074699 & 213-2074705.

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε οικονομική προσφορά.

Οι προσφορές δύνανται να σταλούν έως 16/11/2021, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με εντολή του 
ο Γενικός Γραμματέας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας