Κείμενο
Από
Έως

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελετών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάθεση της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 95, παρ.3 και το άρθρο 5 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Φάση Ι (Μελέτες)», προϋπολογισμού 190.882,05 (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας