Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελετών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάθεση της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 95, παρ.3 και το άρθρο 5 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Φάση Ι (Μελέτες)», προϋπολογισμού 190.882,05 (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

DigitalRequest

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

BannerSVAK

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας