Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια ασφαλτομίγματος

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας,

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

επιστροφή στην κορυφή