Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για τις ανάγκες των δράσεων Δημοσιότητας του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας ( Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)

 Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για τις ανάγκες των δράσεων Δημοσιότητας του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας ( Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά ) του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ:16/2022 μελέτη «Υλοποίηση του προγράμματος «Υλοποίηση του προγράμματος Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ 5002489 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» που έχει συνταχθεί από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 15.130,38 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.6% & 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6474.0008 και τίτλο εξόδου «Υλοποίηση του προγράμματος Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)» του τρέχοντος » του οικονομικού έτους 2022.

επιστροφή στην κορυφή